Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolontariusze

Utworzono dnia 23.08.2022

Wolontariusze w naszych Domach są mile widziani, więc jeśli masz czas, chcesz podzielić się swoimi pomysłami, zdolnościami, wiedzą, chcesz zrobić coś dobrego dla drugiej osoby zapraszamy do nas.
Wolontariat w domu dziecka ma wiele obliczy. Od pomocy w odrabianiu lekcji, przez rozmowę, wspólną zabawę, wspólne pójcie na rower czy spacer. Można też zając się opieką w czasie jakiegoś wypadu (np. do kina lub na lodowisko) czy zorganizować lub pomóc w organizacji jakiejś akcji na rzecz Domu Dziecka.
Warunkiem podjęcia wolontariatu jest spełnienie warunków określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i wolontariacie, czyli, że osoby chcące być wolontariuszem:
1) nie są i nie były pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona;
2) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynikał z tytułu egzekucyjnego;
3) nie były skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Osoby chętne, które chciałyby się podjąć wolontariat w naszym Domu prosimy o kontakt:

powkijany@interia.pl

Tel: 81 5315316

Adres: Kijany 19B/1