Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Rozwój i Radość” – projekt sfinansowany przez Bogdankę – spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Utworzono dnia 24.05.2021

Powiat Łęczyński jako organ prowadzący Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach „Dom nr 1” i „Dom nr 2” oraz  jednostkę organizacyjną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej po raz kolejny nawiązał współpracę z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.

Przedmiotem współpracy jest realizacja Projektu pn.:  „Rozwój i Radość” Projekt ma na celu  podjęcie działań w zakresie wsparcia systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wsparcia dorosłych, usamodzielniających się wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych.

Żródło: https://www.lw.com.pl/pl,2,d7221,rozwoj_i_radosc_-_nowy_projekt_wspierajacy_wychowankow_domow_dziecka_i_rodzin_zastepczych.html