Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O placówce w Kijanach

Utworzono dnia 06.04.2021

O placówce w Kijanach....

Blisko 10 lat temu Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach otrzymała zezwolenie  Wojewody Lubelskiego na prowadzenie działalności statutowej.  Jednakże Dom Dziecka w Kijanach już od 15-tu lat funkcjonuje w systemie pieczy zastępczej powiatu Łęczyńskiego.  Początkowo zajmował jedno piętro w budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. A liczba podopiecznych sięgała 40 osób, stopniowo zmniejszano liczbę wychowanków, powiększając jednocześnie powierzchnie mieszkalną. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach zajmuje aktualnie dwa piętra w budynku posadowionym w miejscowości Kijany 19b i jest przeznaczona dla 30 podopiecznych. Rok 2021 przynosi kolejne zmiany w sposobie sprawowania opieki nad małoletnimi. Ustawodawca określił maksymalną liczebność wychowanków każdej placówki na 14 osób. Z uwagi na interes społeczny oraz dobro przebywających tu dzieci postanowiono  o przekształceniu istniejącej jednostki na dwie mniejsze.  Od 01 stycznia 2021 w strukturze instytucjonalnej pieczy zastępczej Powiatu Łęczyńskiego funkcjonują: PO-W „Dom nr 1” w Kijanach i PO-W „Dom nr 2” w Kijanach.

Zmniejszenie liczby miejsc i powołanie jednej placówki w aktualnej lokalizacji pociągnęłoby  za sobą konsekwencję w postaci konieczności zapewnienia podopiecznym miejsca w placówkach prawdopodobnie w innych powiatach oraz znaczącą redukcję zatrudnienia.

Do procesu deinstytucjonalizacji przygotowywano się już od 2012 roku; wówczas Powiat Łęczyński przystąpił do realizacji projektu finansowanego z funduszy szwajcarskich, którego wartością była indywidualizacja procesu wychowawczego. Wówczas dokonano  podziału Placówki na dwie odrębne rodzinki ze stałą liczbą podopiecznych oraz stałym składem wychowawców dedykowanych tylko do danej rodzinki. Samodzielne rodzinki mieszkają na odrębnych piętrach w budynku Kijany 19 B, które dodatkowo mają odrębne niezależne wejścia. Każde z pięter technicznie jest wyposażone w niezależne od siebie pomieszczenia do pracy, wypoczynku, nauki i zabawy.  Stały, nieliczny zespół wychowawczy sprawia, że dzieci i młodzież mają zapewnione poczucie ustabilizowania w bezpośredniej nad nimi pieczy.  Aktualne działania związane z przekształcaniem PO-W sankcjonują istniejącą organizację.

W ciągu 15 lat funkcjonowania placówkę opuściło 215 wychowanków; 26% z nich umieszczono w rodzinach zastępczych, 32 % usamodzielniło się, 8% skierowano do adopcji a 34% powróciło do rodziny biologicznej.